In het trainingsprogramma gericht op burgers, neem ik je in zes modules stap voor stap mee langs alle obstakels die je onderweg tegen komt. Op een eenvoudige en begrijpelijke manier behandel ik alle aspecten die nodig zijn voor het uitvoeren van jouw idee. Ik geef geen advies, maar leer jou hoe je zelf aan de slag kunt gaan, concrete acties kunt ondernemen en zelf de regie kunt behouden. Het resultaat is een succesvol initiatief dat gedragen worden door een team van mensen en dat waar nodig op steun kan rekenen van de gemeente of andere instanties.

titel3

module 1

Het idee

Tijdens deze module wordt jouw idee verder uitgewerkt en gaan we kijken hoe je andere mensen enthousiast kunt maken en kunt betrekken bij de realisatie van het idee. Stap voor stap gaan we jouw idee verder vormgeven, zodat het daadwerkelijk kans van slagen heeft.

Resultaat na afloop module:

 • Je hebt een duidelijk verhaal en kunt het overtuigend en op inspirerende wijze aan anderen vertellen, zodat andere mensen je graag mee gaan helpen met het verder uitwerken van het idee

 • Je hebt de eerste stappen gezet om jouw idee te delen met anderen, zodat je voorkomt dat je alles helemaal alleen hoeft uit te denken.


module 2

Anderen enthousiast maken voor je idee

Je hebt jouw idee al gedeeld en een aantal mensen enthousiast weten te maken. Belangrijk is nu om te peilen hoe groot het draagvlak werkelijk is. Daarnaast leer je hoe je het draagvlak voor jouw idee kunt vergroten.

Resultaat na afloop module:

 • Je leert de juiste informatie op te halen bij de buurtbewoners om je idee verder vorm te geven, zodat je voorkomt dat uiteindelijk niemand zich herkend in wat je hebt bedacht.

 • Je weet hoe je een bijeenkomst kunt organiseren en hoe je jouw idee op overtuigende wijze kunt presenteren, zodat er meer buurtbewoners enthousiast worden en mee willen helpen.


module 3

Plan van aanpak

Nu je draagvlak hebt gecreëerd voor jouw idee, is het belangrijk om een plan van aanpak te schrijven. In deze module leer je hoe je jouw idee om moet zetten in een concreet plan en hoe je ruimte inbouwt om toch in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen. Daarnaast leer je hoe je het plan van aanpak moet schrijven.

Resultaat na afloop van de module:

 • Je weet waar een goed plan van aanpak uit bestaat, zodat het heel gemakkelijk wordt om het plan te schrijven.

 • Je hebt je eerste korte en krachtige plan van aanpak geschreven, waarmee je andere buurtbewoners en samenwerkingspartners kunt overtuigen om mee te doen.

 • Je weet welke onderdelen je later eventueel nog toe kunt voegen als het initiatief gaat groeien, zodat je voorkomt dat je bij de uitwerking vastloopt en ervoor kunt zorgen dat je financiering kunt regelen als dat nodig is.


module 4

Samenwerking

Het draagvlak is bekend en je hebt een plan van aanpak geschreven. Nu is het belangrijk om de juiste partijen te benaderen voor het realiseren van jouw idee. In deze module leer je hoe je dat het beste kunt doen, rekening houdend met de toegevoegde waarde voor alle partijen, maar zonder de regie uit handen te geven.

Resultaat na afloop module:

 • Je weet hoe je de gemeente en andere instanties moet benaderen, zodat je nooit meer vastloopt in ambtelijke molens en daar eindeloos veel tijd en frustratie aan kwijt bent.

 • Je hebt de middelen om te komen tot een concrete en zinvolle samenwerking, waar de buurt de regie kan behouden maar jullie samenwerkingspartners graag een positieve inbreng hebben.


module 5

De uitvoering

Je hebt alles in gereedheid gebracht om het plan daadwerkelijk uit te gaan voeren. Nu is het belangrijk dat je een werkgroep opricht met buurtbewoners en eventuele andere partijen en de taken gaat verdelen. In deze module leer je hoe je een werkgroep opricht met betrokken deelnemers die ieder hun eigen verantwoordelijkheid willen dragen.

Resultaat na afloop module:

 • Je kunt een goede werkgroep opzetten met een efficiënte taakverdeling gebaseerd op de talenten van de deelnemers. Waarmee je voorkomt dat niemand verantwoordelijkheid neemt of, erger nog: de hele boel op jouw bord komt te liggen.

 • Je hebt een planning waarin de beschikbare tijd efficiënt wordt besteed. Zodat je niet verzandt in oeverloos gepraat en vergaderingen zonder dat er daadwerkelijke stappen worden gezet.


module 6

Resultaten behouden

Je plan van aanpak is geslaagd en jullie doen er alles aan om het initiatief een blijvend succes te maken. Misschien is de werkgroep uitgebreid of ziet de gemeente mogelijkheden om jouw idee ook in andere buurten te realiseren. Nu is het echter belangrijk om gefocust te blijven en te zorgen dat de resultaten behouden blijven. Daarnaast moet je ook voorbereid zijn op ontwikkelingen of veranderingen in de toekomst. Ik leer jou hoe je dat het beste kunt doen.

Resultaat na afloop module:

 • Je bent in staat om de vaart er in te houden en de werkgroep enthousiast te houden, je signaleert op tijd problemen zoals onduidelijke communicatie, tijdsgebrek, en verlies van regie door de burgers.

 • Je bent op de toekomst voorbereid en weet welke stappen je moet zetten om het positieve resultaat van jouw initiatief te behouden. Hiermee ben je in staat om met de blijvende vrijwillige inzet van de buurtbewoners en waar nodig in samenwerking met anderen een blijvende oplossing voor de buurt te bieden.


[dt_testimonials type=”slider” autoslide=”10000″]

Standaard pakket voor burgers:

 • Start eerste online training: op afspraak

 • Duur gehele online programma: 6 maanden

 • Iedere module bestaat uit 2 lessen

 • Een les bestaat uit een webinar, handouts en andere aanvullende informatie

 • Via een besloten Facebookgroep kunnen deelnemers vragen stellen en ervaringen uitwisselen

VIP pakket voor burgers:

 • Start eerste online training: op afspraak

 • Duur gehele online programma: 6 maanden

 • Iedere module bestaat uit 2 lessen

 • Een les bestaat uit een webinar, handouts en andere aanvullende informatie

 • Via een besloten Facebookgroep kunnen deelnemers vragen stellen en ervaringen uitwisselen

Extra:

 • 3 individuele coach sessies van een uur via de telefoon of skype

 • een halve VIP dag met Patricia Braat

 • Deelname aan een workshop

Programma’s

Standaard
€ 597,- ex BTW
 
Standaard - termijnen
€227,- ex BTW x 3 maanden
Gespreid betalen
VIP
€ 1.597,- ex BTW
 
VIP - termijnen
€567,- ex BTW x 3 maanden
Gespreid betalen

Veelgestelde vragen

Betekent een online programma dat ik alles alleen moet doen ?

Nee, dat is niet nodig. Als je er de voorkeur aan geeft om het helemaal op eigen kracht te doen dan kan dat uiteraard, maar als onderdeel van mijn programma wordt je lid van een besloten facebookgroep waar ook de andere medecursisten aan deel gaan nemen. In deze groep kun je vragen aan mij en aan elkaar stellen. Door dit met elkaar te delen leren jullie sneller en bovendien mag je ook na afloop van het programma deel van deze groep uit blijven maken. Het is bedoeling dat deze groep steeds verder zal uitbreiden en dat jullie elkaar blijven inspireren en stimuleren. Samen kunnen we het verschil maken!

Het programma duurt zes maanden, maar als ik het niet red binnen die tijd wat dan?

Geen probleem. Je hebt voor een onbepaalde tijd toegang tot mijn programma. Dus mocht je het niet redden in de gestelde zes maanden, neem dan contact met mij op. Je krijgt dan opnieuw toegang tot het online programma.

Heb ik bepaalde kennis of ervaring nodig om het programma te kunnen volgen?

Nee dat is niet nodig. Het programma is zo opgesteld dat iedereen er gebruik van kan maken en succesvol kan inzetten. Het is daarbij wel belangrijk dat je de modules ook volgt en niet te snel denkt dat je een onderdeel al onder de knie hebt. Mocht je toch vastlopen in het programma dan kun je altijd een vraag stellen in de facebook groep. Ook kun je gebruik maken van de mogelijkheid voor individuele coaching sessies (tegen een meerprijs). Als je kiest voor het VIP pakket dan zijn er drie individuele coaching sessies inbegrepen, een halve VIP dag en deelname aan een workshop.

Ik kan deze cursus niet in één keer betalen, zijn daar oplossingen voor?

Ja, uiteraard. Kun je het niet in één keer betalen, dan mag je dat ook doen in drie termijnen. Voor het basis pakket betaal je eenmalig € 597,- (excl. BTW). Of je betaalt in termijnen; 3 maanden lang € 227,- (excl. BTW) per maand. Voor het VIP PAKKET betaal je eenmalig € 1597,- (excl. BTW). Of je betaalt in termijnen; 3 maanden lang € 567,- (excl. BTW) per maand.

Het effect van de cursus zal nog groter worden wanneer jullie kiezen voor een gezamenlijk programma met de gemeente zowel jullie als de gemeente ontvangen dan een korting van 25% op de totaalprijs (zowel het basis pakket als het premium pakket)

Als je moeite hebt om financiering te vinden omdat jullie nog geen budget hebben, neem dan contact met mij op dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Ik kan jullie tips geven om te zoeken naar financiering.

Hoe zien de 6 modules eruit en hoe zijn ze opgebouwd?

Iedere module bestaat uit twee lessen. Iedere maand ontvang je toegang tot de module en je kunt vervolgens zelf bepalen wanneer je de twee lessen in die maand volgt. Een les bestaat uit een video waarin ik uitgebreide informatie over het onderwerp deel. Per les ontvang je ook een hand out met een samenvatting van de les en verschillende werkvormen en sjablonen die je helpen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Wat kost het programma?

Er bestaan twee pakketten. Het basis pakket en het VIP pakket.

Het basispakket kost 597,- en bestaat uit:

 • 6 modules met in totaal 12 lessen over hoe jij je burgerinitiatief tot een succes kunt maken
 • Toegang tot een besloten Facebookgroep waaraan ik zelf deelneem en waarin jij samen met andere deelnemers kennis en ervaring uitwisselt gedurende én na afloop van het online programma.

Het VIP Pakket kost 1597,- en bestaat uit:

 • 6 modules met in totaal 12 lessen over hoe jij je burgerinitiatief tot een succes kunt maken
 • Toegang tot een besloten Facebookgroep waaraan ik zelf deelneem en waarin jij samen met andere deelnemers kennis en ervaring uitwisselt gedurende én na afloop van het online programma.
 • 3 individuele telefonische of Skype coaching-sessies
 • Halve VIP dag waarbij ik persoonlijk langs kom
 • Deelname aan een workshop