In het trainingsprogramma speciaal ontwikkeld voor gemeenten leer ik jou in zes modules hoe je met minimale ondersteuning een goed burgerinitiatief op de beste manier kunt begeleiden binnen de gemeente. Hoe ga je op een positieve manier de dialoog aan met burgers om er achter te komen wat hun wensen zijn en wat ze concreet nodig hebben. Hoe kun je binnen de vaste structuren, wetten en regelgeving op zoek naar mogelijkheden om een initiatief goed te ondersteunen. Wat moet je doen om de juiste partijen enthousiast te maken en erbij te betrekken. Het resultaat is een oplossingsgerichte aanpak en een prettige samenwerking met de burger, die het gevoel heeft dat er naar hem wordt geluisterd en dat hij serieus wordt genomen.

titel5

module 1

Ideeën van burgers en wat nu?

Tijdens deze module leer je hoe je ideeën van burgers kunt genereren die de potentie hebben om uit te groeien tot een succesvol burgerinitiatief, zonder dat de regie bij de gemeente komt te liggen

Resultaat na afloop module:

 • Je hebt geleerd hoe je burgers kunt verleiden om met ideeën te komen en hun verwachtingen te managen, waardoor de burgers de verantwoordelijkheid nemen om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

 • Je weet welke stappen je moet zetten om tot een goede keuze te komen, waardoor de meest kansrijke ideeën verder uitgewerkt kunnen worden.

 • Je hebt geleerd hoe je burgers kunt steunen bij de eerste uitwerking van hun ideeën, waardoor je voorkomt dat de regie bij de gemeente komt te liggen.


module 2

Spreken we dezelfde taal?

(Mis)communicatie is een belangrijke factor in het wel of niet slagen van een burgerinitiatief. Miscommunicatie tussen burgers en gemeenten berust vaak op misverstanden. In deze module krijg je praktische tips aangereikt om misverstanden te voorkomen. Verder leer je hoe interne communicatie het beste in kunt zetten voor het bieden van de juiste ondersteuning.

Resultaat na afloop module:

 • Je krijgt een helder beeld van hoe burgers aankijken tegen de ondersteuning vanuit de gemeente. Verder leer je hoe je dit beeld op een positieve manier kunt ombuigen, zodat de samenwerking tussen burgers en gemeente op een prettige wijze verloopt.

 • Je hebt een plan van aanpak gemaakt voor de succesvolle inzet van interne communicatie rondom een burgerinitiatief. Hiermee zorg je ervoor dat er meerdere collega’s vanaf het begin enthousiast met je mee willen denken en je er niet alleen voor komt te staan.


module 3

De rol van de gemeente in een veranderende omgeving

Een burgerinitiatief is vaak moeilijk in te passen in de vaste regels en structuren van de gemeente. Tijdens deze module laten we zien hoe belangrijk het is om vanuit de burger te denken en maatwerk te bieden binnen de mogelijkheden van de gemeente. En om creatief te zijn in de oplossingen die je biedt. Je leert hierbij om in dialoog te blijven met de burgers en om de verwachtingen helder te schetsen.

Resultaat na afloop module:

 • Je leert om op een constructieve wijze in dialoog te gaan met de burgers. Hiermee voorkom je valse verwachtingen en zorg je ervoor dat de burgers enthousiast worden over de samenwerking en de rol van de gemeente.

 • Je kunt de belangrijkste obstakels binnen de gemeente waar burgers tegen aanlopen, benoemen en kunt hier ook een oplossing voor aanreiken. Hierdoor voorkom je frustratie bij de burgers en bij je collega’s en zorg je dat je optimaal resultaat kunt behalen binnen de kaders van de wetgeving.


module 4

Betekenis geven aan samenwerking

Tijdens deze module leer je hoe je een praktische en constructieve samenwerking op kunt zetten met burgerinitiatieven. Verder krijg je inzicht in hoe je een netwerk kunt vormen met samenwerkingspartners die een basis kunnen bieden voor de ondersteuning van een burgerinitiatief.

Resultaat na afloop module:

 • Je bent in staat om de rol van de gemeente in relatie tot burgerinitiatieven in te vullen naar behoefte en de mogelijkheden van de burgers. De communicatie met burgers verbetert en de dienstverlening van de gemeente is efficiënter en effectiever.

 • Je weet hoe je de gemeente op een gelijkwaardige manier kan laten samenwerken met burgers, waardoor je kansrijke burgerinitiatieven laat groeien en burgers de verantwoordelijkheid nemen voor positieve veranderingen in wijken en buurten.

 • Je hebt een netwerk opgebouwd met andere partners die kunnen helpen bij de ondersteuning van het burgerinitiatief. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid verdeeld over meerdere partijen en kan de focus van de gemeente verschuiven naar de meer kwetsbare doelgroepen.


module 5

Werken aan een andere rol

In deze module wordt de rol van de gemeente richting de burger verder uitgediept. Je leert hoe je om moet gaan met actieve burgers en hoe je een werkbare structuur op kunt zetten om te komen tot een langdurige samenwerking

Resultaat na afloop module:

 • Je bent in staat om flexibeler om te gaan met de veranderende wensen en behoeften van burgers, waardoor je voorkomt dat je een speelbal wordt van alle veranderingen en je tijd effectief kunt inzetten.

 • Je hebt de eerste stappen gezet naar een stabiele basis om samen te werken met burgers, organisaties en belangengroepen.


module 6

Resultaten behouden

In deze module leer je hoe de gemeente structurele steun kan bieden zonder de regie over te nemen. Je krijgt stappen aangereikt hoe de gemeente van een succesvol burgerinitiatief een blijvend succes kan maken zonder toekomstige ontwikkelingen uit het oog te verliezen.

Resultaat na afloop module:

 • Je bent in staat om in een continu proces burgers te ondersteunen en te stimuleren. Hierdoor is de samenwerking met burgers verschoven van alleen vertegenwoordiging in belangengroepen naar een rechtstreekse lijn met de lokale burger.

 • Je bent voorbereid op de toekomst en weet welke stappen er gezet moeten worden om de behaalde resultaten te borgen en om succesvol te reageren op veranderingen.


[dt_testimonials type=”slider” autoslide=”10000″]

Standaard pakket voor gemeenten:

 • Start eerste online training: op afspraak

 • Duur gehele online programma: 6 maanden

 • Iedere module bestaat uit 2 lessen

 • Een les bestaat uit een webinar, handouts en andere aanvullende informatie

 • Via een besloten Facebookgroep kunnen deelnemers vragen stellen en ervaringen uitwisselen

VIP pakket voor gemeenten:

 • Start eerste online training: op afspraak

 • Duur gehele online programma: 6 maanden

 • Iedere module bestaat uit 2 lessen

 • Een les bestaat uit een webinar, handouts en andere aanvullende informatie

 • Via een besloten Facebookgroep kunnen deelnemers vragen stellen en ervaringen uitwisselen

Extra:

 • 3 individuele coach sessies van een uur via de telefoon of Skype

 • een halve VIP dag met Patricia Braat

 • Deelname aan een workshop

Programma’s

Standaard
€ 2.450,- ex BTW
 
Standaard - termijnen
€845,- ex BTW x 3 maanden
Gespreid betalen
VIP
€ 3.250,- ex BTW
 
VIP - termijnen
€1.100,- ex BTW x 3 maanden
Gespreid betalen

Veelgestelde vragen

Betekent een online programma dat ik alles alleen moet doen ?

Nee, dat is niet nodig. Als je er de voorkeur aan geeft om het helemaal op eigen kracht te doen dan kan dat uiteraard, maar als onderdeel van mijn programma wordt je lid van een besloten facebookgroep waar ook de andere medecursisten aan deel gaan nemen. In deze groep kun je vragen aan mij en aan elkaar stellen. Door dit met elkaar te delen leren jullie sneller en bovendien mag je ook na afloop van het programma deel van deze groep uit blijven maken. Het is bedoeling dat deze groep steeds verder zal uitbreiden en dat jullie elkaar blijven inspireren en stimuleren. Samen kunnen we het verschil maken!

Het programma duurt zes maanden, maar als ik het niet red binnen die tijd wat dan?

Geen probleem. Je hebt voor een onbepaalde tijd toegang tot mijn programma. Dus mocht je het niet redden in de gestelde zes maanden, neem dan contact met mij op. Je krijgt dan opnieuw toegang tot het online programma.

Heb ik bepaalde kennis of ervaring nodig om het programma te kunnen volgen?

Nee dat is niet nodig. Het programma is zo opgesteld dat iedereen er gebruik van kan maken en succesvol kan inzetten. Het is daarbij wel belangrijk dat je de modules ook volgt en niet te snel denkt dat je een onderdeel al onder de knie hebt. Mocht je toch vastlopen in het programma dan kun je altijd een vraag stellen in de facebook groep. Ook kun je gebruik maken van de mogelijkheid voor individuele coaching sessies (tegen een meerprijs). Als je kiest voor het VIP pakket dan zijn er drie individuele coaching sessies inbegrepen, een halve VIP dag en deelname aan een workshop.

Wat kost het programma?

Er bestaan twee pakketten. Het basis pakket en het VIP pakket.

Het basispakket kost €2.450,- en bestaat uit:

 • 6 modules met in totaal 12 lessen over hoe de gemeente de juiste ondersteuning kan bieden om een burgerinitiatief tot een succes te maken
 • Toegang tot een besloten Facebookgroep waaraan ik zelf deelneem en waarin jij samen met andere deelnemers kennis en ervaring uitwisselt gedurende én na afloop van het online programma.

Het VIP Pakket kost €3.250,- en bestaat uit:

 • 6 modules met in totaal 12 lessen over hoe de gemeente de juiste ondersteuning kan bieden om een burgerinitiatief tot een succes te maken
 • Toegang tot een besloten Facebookgroep waaraan ik zelf deelneem en waarin jij samen met andere deelnemers kennis en ervaring uitwisselt gedurende én na afloop van het online programma.
 • 3 individuele telefonische of Skype coaching-sessies van 1 uur
 • Halve VIP dag waarbij ik persoonlijk langs kom
 • Deelname aan een workshop

We willen vanuit de gemeente graag deelnemen met meerdere collega’s, is dat mogelijk en heeft dat nog consequenties voor de prijs?

Met hoe meer collega’s het programma wordt gevolgd hoe meer resultaat jullie kunnen behalen. Daar geef ik graag korting voor: tussen 2 en 5 deelnemers tegelijkertijd betekent een korting van 25%, tussen de 5 en 10 deelnemers tegelijkertijd betekent een korting van 35%.

Het effect van de cursus zal nog groter worden wanneer jullie kiezen voor een gezamenlijk programma met een of meerdere burgerinitiatieven. Als dat het geval is ontvangen zowel de gemeente als de deelnemende burgers een (extra) korting van 25% op de totaalprijs (zowel het basis pakket als het premium pakket)

Hoe zien de 6 modules eruit en hoe zijn ze opgebouwd?

Iedere module bestaat uit twee lessen. Iedere maand ontvang je toegang tot de module en je kunt vervolgens zelf bepalen wanneer je de twee lessen in die maand volgt. Een les bestaat uit een video waarin ik uitgebreide informatie over het onderwerp deel. Per les ontvang je ook een hand out met een samenvatting van de les en verschillende werkvormen en sjablonen die je helpen om het geleerde in de praktijk te brengen.