Wat doe ik?
PB214Ik help actieve burgers en gemeenten om in buurten en wijken mooie veranderingen te realiseren, van het opzetten van een sociaal buurtnetwerk, een digitaal portaal om informele zorg te regelen tot het realiseren van interessante samenwerkingen tussen actieve burgers, gemeenten en andere organisaties. Hierdoor voelen mensen zich meer geborgen in de wijk, wordt eenzaamheid bestreden en zijn mensen in staat om zich beter in hun eigen woonomgeving te redden.

Ik help burgers en gemeenten om hiervoor de noodzakelijke stappen te zetten, zodat ze gezamenlijk en op een duurzame en structurele manier kunnen werken aan de verbetering van de leefbaarheid en de sociale binding in wijken en buurten. Het moet weer vanzelfsprekend worden dat mensen gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor hun leef- en woonomgeving en de manier hoe ze met elkaar omgaan.

De rol van de gemeente is daar erg belangrijk bij en ik help bij de invulling van die rol. Ik zorg er verder voor dat het niet blijft bij een project of eenmalige activiteit, maar dat er daadwerkelijk structurele verbeteringen tot stand komen, waarbij de burgers de  de regie in eigen hand houden.

Wie ben ik?
Ik combineer een positieve instelling met zakelijk inzicht en realisme en resultaatgerichtheid met  maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met coaching, dienstenontwikkeling, veranderingsprocessen en complexe samenwerkingsverbanden, zowel binnen de zakelijke dienstverlening als in de zorg- en welzijnssector. De laatste 10 jaar heb ik mij in toenemende mate gericht op projecten waar actieve burgers een belangrijke rol spelen. Ik heb gemerkt dat door het geven van simpele inzichten en praktische hulpmiddelen vaak meer voortgang geboekt kan worden dan wanneer je zoekt naar grote ontwikkelingen of veranderingen.

Ik geloof in het delen van kennis en ervaring. Daarom heb ik dit online programma ontwikkeld. Daarnaast wil ik alle deelnemers aan het programma ook de mogelijkheid bieden om ervaringen en kennis met elkaar uit te wisselen. Niet alleen tijdens het programma maar ook nog daarna. Op deze wijze kunnen we een community vormen die ook daadwerkelijk het verschil kan maken.

“Een reis van duizend kilometer moet met de eerste stap beginnen” – Lau-Tse

Wat wil ik bereiken?
Ik droom van een wereld waar mensen beter in staat zijn om elkaar te vinden en te ondersteunen. De echte veranderingen komen pas wanneer mensen het gevoel hebben de ruimte te durven nemen om daadwerkelijk hun grenzen op te zoeken, vanuit hun talenten te werken of ondersteuning krijgen om zelf te kunnen groeien. Dit geldt zowel voor burgers die vanuit betrokkenheid iets willen doen voor hun wijk of buurt, als voor de professionals die graag de juiste ondersteuning willen bieden of willen samenwerken met burgers om op buurtniveau het verschil te kunnen maken.