Kartrekkers & volgers

Het dilemma van kartrekkers in burgerinitiatieven

“ik heb geen energie meer, ik ben 6- 10 uur per dag bezig met dit burgerinitiatief. Ik word geleefd. Het lijkt wel of ik de enige ben die al die kleine problemen kan oplossen. Ik weet wel dat ik met het idee gekomen ben, maar er zouden nu toch meer buurtgenoten zich verantwoordelijk moeten gaan voelen voor het resultaat. Ik heb het gevoel alsof ik continue achter de feiten aanloop en er nooit iets echt af komt. Bij iedere vergadering zit iedereen naar mij te kijken. Ik ben blij dat iedereen het waardeert wat ik doe, maar ik trek het gewoon niet meer.”

Kartrekkers en volgers
De gedachten waar ik deze blog mee begin zijn waarschijnlijk heel herkenbaar voor heel veel enthousiaste burgers die met een burgerinitiatief zijn begonnen of die zich inzetten als vrijwilliger. Helaas is het zo dat anderen niet vanzelfsprekend de behoefte voelen om verantwoordelijkheid te dragen. Veel mensen zijn bereid om mee te helpen of een steentje bij te dragen, maar als het gaat over het voorop lopen of beslissingen nemen dan is dat nog niet zo gemakkelijk. Bij veel burgerinitiatieven wordt er een te grote druk gelegd op de actieve burger als kartrekker. Ze worden vaak geprezen om hun initiatief, maar men vergeet vaak dat het een zware taak is om de verantwoordelijkheid op de schouders van een of twee mensen te laden. Er is innerlijke overtuiging en motivatie voor nodig. En een behoorlijk groot doorzettingsvermogen om het ook vol te houden.

we can do itVolgers nodig, maar wel de verantwoordelijkheid verdelen
Een burgerinitiatief betreft nooit altijd maar één persoon, vaak wil je minimaal iets betekenen voor een groep mensen of misschien wil je zelfs wel een landelijke beweging opstarten. Meerdere kapiteins op een schip is geen goed idee en uiteindelijk wil je graag dat mensen je volgen in je ideeën. Alleen begin je uiteindelijk niets. Die eerste volgers zijn essentieel voor het opstarten van het initiatief. Maar hier loop je meteen tegen één van grootste valkuilen aan om te komen tot een succesvol burgerinitiatief. Omdat jij degene bent die met het initiatief bent gestart denk je dat jij de enige bent die verantwoordelijk blijft voor het succes ervan. En als je dat blijft denken dan is het initiatief gedoemd te mislukken.

Taakverantwoordelijkheid en rolverdeling
De mensen in een succesvol burgerinitiatief zijn in staat om iedereen te betrekken in het resultaat, de grote mijlpalen op te splitsen in kleinere taken en rollen en het werk te verdelen, gebruik te maken van ieders talenten. Het is misschien geen goed idee om meer kapiteins op een schip te hebben, maar je kunt van je schip wel een hele vloot maken. Sommige zijn verantwoordelijk voor een roeiboot en anderen kunnen een stoomschip aan. Vier samen de successen en de bespreek de problemen, maar laat het eigenaarschap bij de juiste personen. Hiermee wordt het werk behapbaar en werk je tevens aan de houdbaarheid van het initiatief. Wanneer jij als kartrekker niet beschikbaar bent nemen anderen het stokje over.

Geïnteresseerd in meer tips ? Download dan de gratis checklist: http://www.in6stappennaareensuccesvolburgerinitiatief.nl/gratis-checklist/

Andere vragen over begeleiding van burgerinitiatieven?  Neem dan gerust contact met mij op: patricia@bteken.nl of via www.bteken.nl